środa, 12, sierpień 2020 roku
Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, ul. Krakowska 8

Informacja

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie

utrzymuje porządek w punktach odpoczynkowych szlaków rowerowych

wyznaczonych w Jaworznie.

 

Informację na temat aktualnego administratora szlaków rowerowych

może udzielić Urząd Miejski w Jaworznie.