środa, 12, sierpień 2020 roku
Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, ul. Krakowska 8

Opis tras

Trasa 008 - kolor żółty

008 

Stanowi fragment trasy Pszczyna – Bieruń Stary –  Imielin –  Jaworzno –  Zalew Sosina –  Sławków. Szlak wkracza na  teren Jaworzna (mapa 9)  z Mysłowic-Dziećkowic przez most na  rzece Przemszy i prowadzi ul. Celników (74) do parku, gdzie znajduje się węzeł szlaków. Jadąc prosto dotarlibyśmy do  Rynku (78), skręcając w  lewo w  ul. Zwycięstwa (75). Od  węzła szlaków udajemy się  razem ze  szlakiem zielonym (trasa nr  7) ul.  Flisaków i Wygoda. Po  chwili skręcamy w ul. Zelwerowicza i drogą pokrytą kostką betonową, a  następnie żwirem, wznosimy się  pod szczyt Celinowych Górek (297 m n.p.m.). Tutaj rozpościerają się widoki na  Jeleń i  Zbiornik Imieliński oraz znajduje się  stanowisko odpoczynkowe. Po kilku metrach dojeżdżamy do  rozwidlenia szlaków –  rozstajemy się  z zielonym szlakiem, który biegnie prosto. Nasz szlak odchodzi w  kierunku północnym, by  drogą gruntową, zaliczając w  lesie łagodny podjazd na górę Koniówki (mapa 6), dotrzeć do ul. Sielec, gdzie łączy się z niebieskim szlakiem (trasa nr 478). Od  tego miejsca oba  szlaki biegną razem w  dół, ul. Hetmańską, do  osiedla Bory i  dalej do  centrum miasta asfaltowymi ulicami: Niemcewicza, Tetmajera, Reja, Olszewskiego, Górniczą i  Zacisze pod  siedzibę Oddziału PTTK w Jaworznie. Dalej prowadzą do węzła szlaków przy ul.  Grunwaldzkiej, w  którego bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się kilka zabytkowych obiektów centrum Jaworzna (patrz: 1,  2, 26). Od  węzła szlaków, razem z  trasą czerwoną (nr  481), wzdłuż parku (ul.Zieloną), dojeżdżamy do  budynku Muzeum Miasta Jaworzna (3) przy ul. Pocztowej. Jadąc w  lewo możemy zobaczyć bibliotekę (5) i rynek (4). My udajemy się dalej ul. Narutowicza, by  za Komendą Miejską Policji skręcić w  ul.Białą i dojechać do ul. Wandy. Tutaj czerwony szlak skręca w prawo, a nasza trasa w  lewo,
by  na pierwszej krzyżówce skręcić w prawo w ul. Żółkiewskiego, a następnie w lewo w ul.Obrońców Poczty Gdańskiej.

Uwaga! Jadąc w  odwrotnym kierunku z  ul. Obrońców Poczty Gdańskiej skręcamy nie w ul. Żółkiewskiego tylko wcześniej w ul.Ks. Stojałowskiego, a następnie w ul. Wandy. Jadąc ul. Ks. Stojałowskiego mijamy po drodze Mały Rynek (dni targowe we  wtorki i  piątki) oraz budynek bóżnicy „Chrzanower Szul” typu bejt ha midrasz (102). Jadąc dalejprosto dojechalibyśmy do  rynku (4, 5). Z ul.Wandy skręcamy w ul. Białą, następnie koło Komendy Miejskiej Policji w prawo ul. Narutowicza. Przy muzeum (3)  skręcamy w  lewo w ul. Pocztową i na rondzie przed głównym budynkiem Urzędu Miasta w  prawo, objeżdżając park (2)  zgodnie ze  wskazówkami zegara. Z ul. Grunwaldzkiej, nie dojeżdżając do węzła szlaków, skręcamy w ul.Zacisze. Z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej skręcamy w  prawo w  ul. Sławkowską. Jedziemy cały czas prosto, zostawiając po  prawej stronie cmentarz ciężkowicki (8), za  którym osiągamy węzeł szlaków. Tutaj swój początek mają dwie zielone trasy (nr  470 i  471). Dalej droga zmienia się  z asfaltowej w  żwirową. Mapa 2:  Po 1,5  km napotykamy kolejny, tym  razem czarny szlak (trasa nr 473), którym udając się w lewo możemy dojechać do  pomnika przyrody „Sasanka” (27). My  jedziemy prosto drogą żwirową i asfaltową przez osiedle Dobra w kierunku Szczakowej. Przy cmentarzu (34) spotykamy szlaki czerwony (trasa nr  482) i  czarny (trasa nr 472). Skręcamy w lewo, a po 240 m płyt betonowych w  prawo, w  przedłużenie ul.Bukowskiej –  trasy czerwona i zielona kierują się prosto. Nasz szlak prowadzi cały czas asfaltową ul.Bukowską przez rzekę Kozi Bród (mapa 3),  przejazd kolejowy na  trasie Katowice-Kraków, koło zalewu Sosina (39) i wiadukt nad  torami w  kierunku Bukowna. Za  przystankiem kolejowym Knieje dojeżdżamy do granicy miasta i tutaj w  odległości około 1  km od  wiaduktu kolejowego skręcamy w  lewo, w dół, w drogę żwirową do zrekultywowanego wyrobiska poeksploatacyjnego Kopalni Piasku Podsadzkowego „Szczakowa”. Szlak doprowadza do  rzeki Biała Przemsza i  tutaj znakowanie się kończy. Jadąc dalej przekraczamy rzekę Biała Przemsza i  dojeżdżamy do wsi Burki, a  następnie do  schroniska młodzieżowego Sławków-Niwa.