środa, 12, sierpień 2020 roku
Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, ul. Krakowska 8

Opis tras

Trasa 473 - kolor czarny

473

(Mapa 1):  Początek szlaku znajduje się  na obrzeżach Osiedla Stałego w  rejonie przejazdu kolejowego w  ul. Wojska Polskiego na szlaku żółtym (trasa nr 476) i ścieżce rowerowej do Elektrowni Jaworzno III. Początkowa część trasy prowadzaca do  Parku im.  Lotników Polskich pokrywa się  ze ścieżką rowerową.
Przejeżdżamy przez przejazd kolejowy i  skręcamy w  lewo w  drogę z  kostki betonowej, którą dojeżdżamy do  ul. Katowickiej. Przejeżdżamy ul. Katowicką przejazdem z szykanami i skręcamy w prawo. Jedziemy prosto drogą z kostki betonowej do Parku im. Lotników Polskich. Przy rondzie o najdłuższej nazwie w Polsce – Rondo im. 308-go Krakowskiego Dywizjonu Myśliwskiego – z lewej strony dochodzi szlak niebieski (trasa nr 477), z którym jedziemy razem do Parku (mapa 2). Nawysokości ul. M Kolbego w  lewą stronę odchodzi wariant szlaku niebieskiego. Po  lewej stronie w górę ul. Maksymiliana Kolbego możemy dojechać do  Sanktuarium MB  Nieustającej Pomocy (95), w której znajdują się Kaplica „Jaworzniaków” z  Tablicą Młodych Żołnierzy Polski Podziemnej i  Kaplica Matki Bożej Loretańskiej –  Patronki Lotników z martyrologium oręża Lotnictwa Polskiego. Po drugiej stronie ul. Katowickiej Pomnik „Ofiarom Faszyzmu” z 1939-1945 r. (92) w miejscu rozstrzelania 17.01.1945 r. 42 więźniów podobozu KL Auschwitz-Birkenau „Neu-Dachs”. Za stadionem szkolnym skręcamy w lewo. Po prawej stronie Park im. Lotników Polskich (91) z amfiteatrem i miasteczkiem drogowym. Na  rogu Parku rozwidlenie szlaków, szlak niebieski biegnie prosto w kierunku Długoszyna, a my skręcamy w prawo i wzdłuż parku jedziemy 300 m asfaltem, a potem 800 m drogą gruntową. Dojeżdżamy do ul. Upadowej na wysokości ul. Ustronie. Z  lewej strony dochodzi szlak czerwony (trasa nr  482). Jadąc prosto zobaczymy posiadającą dwa pnie lipę „Wiktoria” (99). Razem ze  szlakiem czerwonym skręcamy w prawo i po 350 m docieramy w Niedzieliskach do  ul. Szczakowskiej, którą przejeżdżamy na wprost. Objeżdżamy od północy szkołę podstawową i zakosem przez wąwóz, po zlikwidowanym torze kolejowym, wyjeżdżamy na drogę gruntową, którą docieramy do węzła szlaków pod linią wysokiego napięcia. Tutaj ma początek żółty szlak (trasa nr  476). 100  m dalej kolejne skrzyżowanie, tym  razem ze  szlakiem zielonym (trasa nr 470). Po 500 m dojeżdżamy do nowego biegu ul. Jaworznickiej. Szlak czerwony biegnie dalej prosto w dół do kamieniołomu (28), nieopodal znajduje się miejsce odpoczynkowe, my natomiast skręcamy w  prawo i  ścieżką rowerową wzdłuż nowej jezdni jedziemy około 700 m do jej zakrętu w prawo. Tutaj skręcamy w lewo w drogę żwirową i łagodnie pod górę jedziemy do skrzyżowania ze szlakiem żółtym (trasa nr 8). Po lewej stronie na  zboczu Sodowej Góry powierzchniowy pomnik przyrody „Sasanka” (27). Jedziemy dalej drogą gruntową około 850 m do lasu, gdzie napotykamy szlak zielony (mapa 6) (trasa nr 471). Dalej jedziemy około 600  m drogą żwirową wzdłuż lasu, by wjechać w asfaltową ul. Botaniczną. Po  lewej stronie Obszar Chronionego Krajobrazu „Dobra-Wilkoszyn” (56) chroniący rzadkie gatunki roślin oraz źródła wody siarczanej (103), do których prowadzą żółty i czarny szlaki piesze. Po skraju chronionego terenu możemy się poruszać dzięki ścieżce dydaktycznej. Na  skrzyżowaniu ze szlakami pieszymi miejsce odpoczynkowe. Ul.  Botaniczną dojeżdżamy do  skrzyżowania z  ciągiem ulic Chełmońskiego-Ciężkowicka, przez które wjeżdżamy w  ul. Wilkoszyn i  zaraz w  prawo w  ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. Jedziemy kolejno drogą asfaltową, gruntową, ponownie asfaltową i wjeżdżamy w ul. Kołłątaja. Po  około 400 m w  okolicy krzyża braci Pytlów, skręcamy w lewo. Krzyż postawiono w 1922 roku przez górników jako krzyż dziękczynny dla braci: Jana i  Ludwika Pytlów, którzy zginęli w  kopalni (105). Dochodzi tutaj z prawej strony szlak czerwony (trasa nr  481). Obydwa szlaki prowadzą na Równą Górę, na której swój początek ma szlak żółty (trasa nr 480) do Bukowna. Jedziemy prosto żwirową drogą w  kierunku Góry Grodzisko (59) (mapa 8), którą szlak czerwony objeżdża od południa, punkt odpoczynkowy, a czarny od północy, by potem razem z dwoma szlakami pieszymi drogą gruntową prowadzić dokładnie na południe. Po  600 m  docieramy do  ul. Podgórskiej i  skręcamy w  prawo. Ul.  Podgórską po  żwirowej nawierzchni dojeżdżamy do ul. Krakowskiej – drogi krajowej 79  (mapa 6),  którą jedziemy w prawo 60 m i wjeżdżamy w ul. Chłopickiego. Na wysokości pierwszych zabudowań skręcamy w prawo i drogą żwirową po 450 m docieramy do ul. Stromej i Bielańskiej. Szlak na węźle szlaków w Borach w rejonie skrzyżowania ulic Hetmańskiej, Niemcewicza, Zakole i Bielańskiej dochodzi do szlaku żółtego (trasa nr 8) i niebieskiego (trasa nr 478) i kończy swój bieg. Uwaga! Po wybudowaniu drogi łączącej węzeł na autostradzie A4 z ul. Krakowską w okolicy przebieg szlaku przy ul. Krakowskiej zostanie skorygowany.