środa, 12, sierpień 2020 roku
Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, ul. Krakowska 8

Opis tras

Trasa 475 - kolor zielony

 475

(Mapa 3):  Okrężną trasę wokół zalewu Sosina (39) rozpoczynamy od  węzła szlaków znajdującego się  powyżej amfiteatru. W  tym miejscu mają wspólny punkt szlaki: czarny (trasa nr  472), niebieski (trasa nr  474), zielony i  czerwony (trasa nr 481). Jedziemy zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara w  kierunku północnym. Wszystkie szlaki prowadzą razem. Przejeżdżamy przez parking koło motelu „Wodnik”. Szlak czarny odchodzi w  lewo do  ul. Bukowskiej i  dalej do  Szczakowej. My  jedziemy kawałek dalej do miejsca, w  który ma  swój początek szlak niebieski (trasa nr 474), przebiega tędy również żółty szlak rowerowy (trasa nr 8). Tutaj skręcamy w prawo i  zjeżdżamy w dół, drogą o bardzo zróżnicowanej nawierzchni: trylinka, żwir i grunt. Przejeżdżamy przez kładkę i drogą gruntową jedziemy północnym brzegiem zalewu. Przy kolejnej kładce z belek szlak czerwony odchodzi prosto, a nasz zielony skręca w prawo prowadząc dalej około 1200 m gruntową ścieżką nad  brzegiem zalewu. Tutaj spotykamy dochodzący z  lewej strony szlak czarny (trasa nr 472). Szlaki prowadzą żwirową drogą, oddaloną nieco od brzegu zalewu i  znajdujących się  tam ośrodków rekreacyjnych. Po dojechaniu do asfaltowej alejki skręcamy w prawo i zostawiając po lewej stronie pole namiotowe dojeżdżamy do wyjściowego węzła szlaków.