środa, 12, sierpień 2020 roku
Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, ul. Krakowska 8

Opis tras

Trasa 478 - kolor niebieski

478 

Początek szlaku (mapa 6)  znajduje się  przy węźle szlaków Urząd Miasta (ul. Grunwaldzka). W  bezpośrednim sąsiedztwie obejrzeć warto kilka ciekawych obiektów (1,  2, 26). Od  węzła szlaków razem z  żółtym szlakiem (trasa nr 8) jedziemy ulicami: Grunwaldzką, Zacisze obok siedziby Oddziału PTTK, Górniczą, Olszewskiego, przejeżdżamy Trasę Śródmiejską i dalej Olszewskiego. Na  rondzie skręcamy w  lewo w  Reja i  za Obwodnicą Południową prosto ulicą Tetmajera do Niemcewicza. Tu  skręcamy w prawo w Niemcewicza i  przez dawny tor  kolejowy w  ul. Hetmańską. Na  skrzyżowaniu ulic: Hetmańskiej,Zakole, Niemcewicza i  Bielańskiej znajduje się  kolejny węzeł szlaków –  tutaj początek ma  szlak czarny (trasa nr  473). Jedziemy dalej razem ze  szlakiem żółtym ul. Hetmańską, skręcamy w prawo, a po 200 m w  lewo i ul. Sielec jedziemy pod  górę. Po  około 600  m żółty szlak odchodzi w prawo, a my w  lewo żwirową i gruntową drogą dojeżdżamy koło kapliczki (65) do  ul. Zelwerowicza (mapa 9)  i skręcamy w  lewo. Tutaj spotykamy szlak zielony (trasa nr 7), razem z którym koło dużego pola transformatorowego rozdzielni 400 kV i kilku niewielkich bloków w miejscu zwanym Bausztela docieramy do ul. Rapackiego. Po 400 m asfaltu skręcamy w żwirową ul. Leńskiego. Tu odchodzi w lewo szlak zielony. Jadąc Rapackiego prosto docieramy do kapliczki (66) i drogi krajowej 79. My podążamy prosto, a następnie ostro w  prawo. Jedziemy 800  m przez tereny rolne i  leśne do  ul. Żytniej, w  która skręcamy w  lewo, potem w  prawo i  docieramy do  ul. Baranowskiego. Przejeżdżamy na  wprost w  asfaltową ul.  Laskowiec, którą jedziemy do  ściany lasu (punkt odpoczynkowy), następnie wzdłuż lasu wiaduktem nad autostradą A4. 60 m za wiaduktem skręcamy w prawo i drogę leśną razem z czerwonym szlakiem pieszym po 750 m dojeżdżamy do Stawów Bielnik na Tarce (83). Tu z prawejstrony dochodzi szlak czarny (trasa nr  472). Wzdłuż stawów jedziemy drogą gruntową około 400 m do drogi granicznej miasta. Szlak czarny skręca w  lewo, my  jedziemy w prawo 350 m do ul. Dąb  i zaraz w  lewo drogą leśną około 1200 m do mostku na Kanale Matylda. Przed kanałem drogą w  prawo dojedziemy do Dębu, tu możemy zobaczyć pomniki przyrody (80, 81), zabytkowe słupy graniczne (79) i kapliczkę słupową (82). Za kanałem skręcamy w prawo, potem w lewo i żwirowymi drogami leśnymi dojeżdżamy do rozdroża. Jadąc w  lewo dojedziemy do  czerwonego szlaku rowerowego powiatu chrzanowskiego. Jedziemy prosto, by  po 1  km dotrzeć do  granicy miasta, a  po następnym kilometrze do  zabudowy Chełmka. Jadąc dalej, już bez szlaku, ul.  Przemysłową docieramy do  stacji PKP Chełmek.

Uwaga! Po  wybudowaniu drogi łączącej węzeł na  autostradzie A4  z ul.  Krakowską w  okolicy kapliczki (65) przebieg szlaku zostanie skorygowany.