środa, 12, sierpień 2020 roku
Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, ul. Krakowska 8

Opis tras

Trasa 479 - kolor czerwony

 

479

Szlak ma  swój początek na  zakręcie szlaku żółtego (trasa nr 476) na  ul. Wilczej w  Osiedlu Podłęże (mapa 6).  Niedaleko przy Wilczej znajduje się  pomnik przyrody (22). Początkowe 500  m do  spotkania ze  szlakiem niebieski (trasa nr  28) biegnie ścieżką leśną równoległą do Al. Marszałka J. Piłsudskiego, przy której jest kościół p.w.  św. Barbary oraz cmentarz żydowski z XIX wieku (20). Skręcamy w prawo i  razem z niebieskim szlakiem jedziemy gruntową drogą leśną do  ul. Moniuszki.Przejeżdżamy ul.  Moniuszki, skręcamy ostro w  lewo i  jedziemy ścieżką równolegle do  prowadzonego na  powierzchni terenu ciepłociągu. Na skrzyżowaniu z drogą z płyt betonowych jedziemy na wprost, nie zmieniając ulicy –  szlak niebieski skręca tutaj w prawo. Po 500 m na skrzyżowaniu leśnych dróg skręcamy w  prawo, a  po następnych 1500 m w  lewo (mapa 5).  Droga jest dobra, żwirowa. W  tym miejscu na  wprost odchodzi zielony szlak łącznikowy (trasa nr  479a), którym po  500  m  dojedziemy do  szlaku czarnego okrężnego (trasa nr  472). Jedziemy prosto 1400 m  drogą gruntową, przejeżdżając po  drodze przez tor  kolejowy (uwaga na pociągi!) i  potok Wąwolnica. Dojeżdżamy do  ul. Bożka, gdzie nawierzchnia z gruntowej zmienia się w żwirową i  tłuczniową. Jedziemy prosto do  ul. Zwycięstwa, z  której po około 450 m, za kapliczką (76), skręcamy w prawo w drogę gruntową, a  następnie w  lewo i  dalej jedziemy wzdłuż rzeki Przemszy. Biegnie tędy szlak czarny (trasa nr  472), razem z  którym jedziemy 1300  m  (mapa 9)  do parku przy ul.  Celników, gdzie znajduje się  węzeł szlaków. Spotykamy tu  znaki zielone (trasa nr  7) i  żółte (trasa nr  8). W  bliskim sąsiedztwie obiekty godne zobaczenia to:  zegar słoneczny na  terenie parku; przy ul. Celników: słup graniczny Cesarstwa austro-węgierskiego, dwa pomniki przyrody (74), kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego z  II poł.XVII w., obok barokowa plebania z przełomu XVIII i XIX w. i budynek Gimnazjum Nr 8 (75), kaplica przydrożna słupowa (77), zabytkowa studnia, Pomnik 700-lecia Jelenia i  Pomnik Bohaterów Jelenia 1939-1945 (78).