środa, 12, sierpień 2020 roku
Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, ul. Krakowska 8

Opis tras

Trasa 480 - kolor zółty

480

Początek szlaku (mapa 6)  – węzeł szlaków na Równej Górce przy ul. Insurekcji Kościuszkowskiej w pobliżu Krzyża „Stojałowczyków” (104). Przy tym krzyżu, który dobrze widać od strony Rogatki, wielokrotnie organizował wiece górnicze ksiądz Stanisław Stojałowski. Na jego cześć w 1921 r. górnicy postawili krzyż. Przebiegają tędy szlaki: czarny (trasa nr  473) i czerwony (trasa nr 481). Jedziemy drogą tłuczniową i  żwirową przez około 1 km w kierunku południowo-wschodnim (mapa 7). Przed zabudowaniami skręcamy w  lewo w  drogę gruntową, by  dojechać do  ul. Gwardii Ludowej. Stąd możemy udać się w lewo w kierunku Wilkoszyna do  cmentarza komunalnego (58). My  kierujemy się w prawo, by na zakręcie drogi asfaltowej skręcić w  lewo do  lasu. Jedziemy żwirową drogą leśną (ul. Turystyczna), gdzie towarzyszą nam  znaki szlaku pieszego żółtego i czerwonego, a potem tylko czerwonego. Po prawej stronie mijamy pomnik ku  czci żołnierzy partyzantów AK-AL poległych w okresie II wojny światowej (57). W głębi dawna leśniczówka. Kawałek dalej po prawej stronie staw Bolina, raj dla wędkarzy. Po  przejechaniu lasem około 2  km dojeżdżamy do zabudowań przy ul. Turystycznej w Ciężkowicach, a następnie do ul. Ciężkowickiej. Po drodze, w  środku lasu, do naszej dyspozycji jest miejsce odpoczynkowe. Skręcamy w prawo i razem ze szlakiem zielonym (trasa nr 471) przez mostek na  potoku Łużnik docieramy do  węzła szlaków przy ul. Budowlanej. Stąd odchodzą szlaki: czarny (trasa nr 485) i niebieski (trasa nr 483). Przejeżdżamy przez przejazd kolejowy (mapa 3), szlak zielony odchodzi w prawo w ul. Dworcową w kierunku stacji PKP. My jedziemy prosto, lekko pod  górę, na  której szczycie z  lewej strony dochodzi szlak niebieski (trasa nr 474). Dalej razem ze  szlakiem niebieskim zjeżdżamy w  dół do  ul.Ks. Mroczka i dalej do węzła szlaków koło kościoła p.w. NMP  Nieustającej Pomocy (40). Po  prawejstronie mijamy drogę prowadzącą do  szkoły podstawowej i  Pomnik ofiar Ciężkowic z   lat 1939-1945 (42). Od węzła szlaków niebieski szlak odchodzi w prawo, a my razem z  innymi szlakami, jedziemy dalej prosto ul. Ks. Mroczka. Po 550 m szlaki czerwony i czarny odchodzą w ul. Młyny Serafińskie, drogą w  prawo możemy dojechać do  cmentarza przy ul.  Ludowej (41). Jedziemy za szlakiem dalej prosto, następnie koło kapliczki (46) skręcamy w ul. Zdrojową, mijamy leśniczówkę i drogą tłuczniowo-żwirową (mapa 4) docieramy do mostu nad potokiem Kozi Bród. Po drodze mijamy pomnik przyrody (44). Za mostkiem szlak zielony biegnie prosto do rezerwatu „Dolina Żabnika” (54), a my skręcamy w  prawo i  jedziemy leśną drogą żwirową prosto przez około 2  km, by  na skrzyżowaniu przecinek leśnych skręcić w lewo. W tym miejscu ma swój początek niebieski szlak łącznikowy (trasa nr 480a) do sieci szlaków na terenie gminy Trzebinia. Jedziemy w  kierunku północno-wschodnim. Po  około 300  m trafiamy na  południowo-wschodnią granicę rezerwatu „Dolina Żabnika”, a  po przejechaniu dalszego kilometra wyjeżdżamy z lasu, skręcamy w lewo, zjeżdżamy przez częściowo zrekultywowany teren Kopalni Piasku „Szczakowa” w dół do przejazdu kolejowego. Po  jego przekroczeniu wyjeżdżamy pod górę do  granicy gminy Bukowno. Tutaj skręcamy w lewo i po płytach betonowych dojeżdżamy do Biskupiego Boru, gdzie kończy się  znakowanie naszego szlaku. Bez  znaków możemy przez Pszeń i Podlesie dojechać do  stacji kolejowej w  Bukownie i  szlaków rowerowych ziemi olkuskiej.