środa, 12, sierpień 2020 roku
Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, ul. Krakowska 8

Opis tras

Trasa 481 - kolor czerwony

481

Początek szlaku na węźle szlaków przy Urzędzie Miasta (ul. Grunwaldzka) –  mapa 6. W bezpośrednim sąsiedztwie węzła szlaków znajduje się  kilka obiektów, które warto poznać (1, 2, 26). Od węzła szlaków razem z  żółtym szlakiem (trasa nr  8) jedziemy ul.  Zieloną wzdłuż parku, dojeżdżamy do  budynku Muzeum Miasta Jaworzna (3)  przy ul.  Pocztowej. Gdy  skręcimy w  lewo dotrzemy do biblioteki (5) i rynku (4). My udajemy się dalej ul. Narutowicza, by za Komendą Miejską Policji skręcić w  ul. Białą i  dojechać do ul. Wandy. Tutaj żółty szlak skręca w  lewo, nasza trasa skręca w prawo i prowadzi do nowo wybudowanej ul. Kołłątaja. Przy drodze krzyż braci Pytlów, postawiony w 1922 roku przez górników jako krzyż dziękczynny dla  braci: Jana i Ludwika Pytlów, którzy zginęli w kopalni (105). Jedziemy prosto. Dochodzi tutaj z lewej strony szlak czarny (trasa nr 473). Obydwa szlaki prowadzą teraz na Równą Górę, na której swój początek ma szlak żółty (trasa nr 480) do  Bukowna. W  pobliżu znajduje się  Krzyż „Stojałowczyków” (104). Jedziemy prosto żwirową drogą w  kierunku Góry Grodzisko (59) – mapa 8. Szlak czarny objeżdża Górę Grodzisko od  północy, a  szlak czerwony prowadzi
południowym zboczem. Pod  lasem można skorzystać z punktu odpoczynkowego. Napotykamy ponownie szlak czarny, jedziemy dalej w  kierunku wschodnim i  zjeżdżamy ścieżką wzdłuż lasu w kierunku linii wysokiego napięcia razem z  czerwono znakowanym szlakiem pieszym. W  narożu lasu szlak pieszy skręca w lewo, a szlak rowerowy w prawo prowadząc żwirową drogą przez las  do ul.  Potokowej. W  lesie po prawej stronie znajdują źródła potoku Byczynka. Dojeżdżamy do ul. Chryzantemowej, na końcu której znajduje się cmentarz (61) z mogiłą nieznanego żołnierza WP z września 1939 r. Skręcamy w prawo przez mostek na  Byczynce i  od razu w  lewo w  ul.  Liliową. Dalej czeka nas 300 m odcinek kostki betonowej, a na końcu skręcamy w  lewo w ul. Ćwiklińskiej. Następnie krótki odcinek ul. Wysockiego i wjeżdżamy na ul. Gwardzistów, gdzie spotykamy szlak czarny (trasa nr 472). Na lewo ul. Kościelna i kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa (60), na prawo ul. Tulipanowa i  pomnik przyrody (62). Po  niespełna 400 m skrzyżowanie z  ul. Krakowską –  drogą krajową 79, którą pokonujemy przejściem dla pieszych z  sygnalizacją świetlną. Przed przejściem po prawej stronie pomnik (63). 90 m za ul. Krakowską z lewej strony dochodzi zielony szlak (trasa nr  7). Wszystkie szlaki prowadzą razem 500 m ul. Korczyńskiego, by  rozdzielić się  koło remizy OSP. Szlaki czarny i  zielony biegną dalej prosto, my  skręcamy w  lewo w  ul. Kaczeńców, by  po około 1400 m  dojechać ponownie do drogi krajowej 79. W lewo po  około 1000 m  kapliczka (67). Przekraczamy ul.  Krakowską i  jedziemy prosto szeroką doliną. Po  około 300 m na  rozwidleniu dróg polnych wybieramy drugą z prawej i jedziemy prosto aż do ul. Bratków. Tu skręcamy w lewo i drogą gruntową przez las Dąbrowa docieramy do  zachodniej części Cezarówki Górnej. Spotykamy szlak czarny (trasa nr  472), który dochodzi z  lewej strony i  biegnie dalej prosto ul. Herbową, my skręcamy w prawo w ul. Cezarówka Górna. Jedziemy asfaltem do końca zabudowań i  skręcamy w  lewo w  drogę gruntową (mapa 7),  którą zjeżdżamy w  dół do ul. Jesiennej. Po drugiej stronie drogi kopalnia piasku „Jeziorki”, w której pozyskiwano piasek z  piaszczystej wydmy polodowcowej. W prawo możemy dojechać po około 800 m do kapliczki w Koźminie (69). Jedziemy prosto w  kierunku północnym żwirowo-tłuczniową drogą przez podmokłe tereny leśne należące do Chrzanowa. Dojeżdżamy do potoku Łużnik i  skręcamy w  prawo. Poruszając się  wzdłuż potoku przejeżdżamy tunelem pod  linią kolejową. Za  torami drogą gruntową jedziemy w  lewo na  północ w  kierunku Ciężkowic. Dojeżdżamy do  zbiornika przeciwpożarowego, tzw. Suchego Stawu. Szlak prowadzi obok najstarszej na  terenie miasta kapliczki przydrożnej i nieopodal dębów – pomników przyrody (52). Remizy leśne i  łąki śródleśne „Pola-Mostki”, na  których się  znajdujemy to projektowany użytek ekologiczny „Krupki-Mostki”. Docieramy do ul. Luszowickiej, którą dojeżdżamy do  ul. Wyzwolenia i  skręcamy w lewo. Ul. Wyzwolenia razem ze szlakiem niebieskim (trasa nr  474) jedziemy do  centrum Ciężkowic do węzła szlaków koło kościoła p.w. NMP  Nieustającej Pomocy (40). Po  drodze z  lewej strony dochodzą szlaki: czarny (trasa nr 472) i zielony (trasa nr 471). Niebieski i żółty szlak (trasa nr 480) odchodzą w  lewo, my  razem z  innymi szlakami skręcamy w  prawo w ul. Ks. Mroczka. Po 550 m szlaki żółty i zielony biegną dalej prosto do kapliczki (46). Nasz szlak razem z czarnym skręcają w ul. Młyny Serafińskie (mapa 3), drogą w prawo dojedziemy do cmentarza przy ul. Ludowej (41). Ul. Młyny Serafińskie jedziemy do mostu na potoku Kozi Bród. Skręcając po  drodze w  lewo możemy dojechać do  Hippicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Rekreacyjnego (49). Skręcamy w  ul. Kosynierów, jadąc dalej na północny-wschód drogą gruntowa, potem żwirową, docieramy do  punktu odpoczynkowego. Tutaj czasowo żegnamy się ze szlakiem czarnym który skręca w  lewo, my  jedziemy prosto około 1 km fragmentem ścieżki dydaktycznej po  terenach
rekultywowanych kopalni piasku. Następnie skręcamy w lewo, by po 300 m za kładką z belek spotkać szlak zielony (trasa nr 475). Razem z  nim jedziemy drogą gruntową północnym brzegiem zalewu Sosina (39), przejeżdżamy przez kładkę i dalej jedziemy drogą gruntową, żwirową i trylinką pod górę, następnie w lewo do  węzła szlaków. Ma  tutaj swój początek szlak niebieski (trasa nr 474), przebiega tędy również żółty szlak rowerowy (trasa nr 8). Jedziemy kawałek dalej, spotykamy ponownie szlak czarny (trasa nr  472), który odchodzi stąd w  prawo do  Szczakowej. Dojeżdżamy do parkingu koło motelu „Wodnik”, tu kończy się nasz szlak. Jednocześnie jest tu początek drugiego czerwonego szlaku (trasa nr 482).