środa, 12, sierpień 2020 roku
Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, ul. Krakowska 8

Opis tras

Trasa 482 - kolor czerwony

482

Mapa 3: początek szlaku znajduje się na węźle szlaków przed motelem „Wodnik”. Szlak stanowi przedłużenie szlaku czerwonego (trasa nr 481) poprowadzonego z centrum miasta przez Byczynę i Ciężkowice na Sosinę. W  tym miejscu mają wspólny punkt szlaki: czarny (trasa nr 472), niebieski (trasa nr  474), zielony (trasa nr  481) i  czerwony (trasa nr 481), który ma tu swój koniec oraz czerwony (trasa nr  482), który tu  się zaczyna. Razem wszystkie szlaki prowadzą przez parking do węzła szlaków nad amfiteatrem. Tutaj szlaki zielony i czarny odchodzą w  lewo, a niebieski z czerwonym prowadzą prosto do mostu nad  potokiem Kozi Bród. Zaraz za  potokiem szlak czerwony odchodzi w prawo pod most kolejowy, a niebieski prowadzi prosto. Za  mostem kolejowym skręcamy w  lewo w  ul. Dembowskiego, potem w  prawo w  ul.  Orkana i  ponownie w lewo w ul. Chocimską pod wiadukt kolejowy. Za wiaduktem skręcamy kolejno: w prawo w ul. Poniatowskiego, w lewo w Solskiego, w  prawo w  ul. Przemysłową i  w  lewo w  ul.  kpt. Karola Pniaka. Po  prawej stronie widzimy ruiny Cementowni Szczakowa, a zabudowa wokół to osiedle przyfabryczne (32). Jadąc w  drugą stronę z  ul. Solskiego skręcamy nie  w  ul.  Poniatowskiego tylko w ul. Warneńczyka i potem w ul. Chodkiewicza. Ul. kpt. Pniaka dojeżdżamy do ul. Sobieskiego, którą przejeżdżamy w ul. Płetwonurków, spotykamy szlak zielony (trasa nr 484), by po około 100 m skręcić w prawo. W lewo szlakiem zielonym dojedziemy do  użytku ekologicznego „Bucze” (35). Mamy tutaj węzeł szlaków, punkt odpoczynkowy i  punkt początkowy szlaku czarnego (trasa nr 485). Jadąc prosto ośrodek nurkowy „Orka” (33). Po  60 m  razem ze  szlakiem zielonym wjeżdżamy na drogę z płyt betonowych, jedziemy prosto, z  lewej strony z  ul. Jaworowej dochodzi szlak żółty (trasa nr  8). Po  lewej stronie (mapa 2)  mijamy cmentarz (34) z  ciekawymi nagrobkami i  kaplicą rodziny Krudzielskich. Po  200 m  szlak żółty odchodzi w  prawo, po  kolejnych 350 m w  prawo odchodzi szlak zielony, w  kierunku kościoła p.w. św.  Elżbiety Węgierskiej i  pomnika grunwaldzkiego (29). My  jedziemy prosto do  nieczynnego kamieniołomu „Sodowa Góra” (28), gdzie znajdują się  interesujące wychodnie skalne. W jego obrębie wytyczono specjalną geologiczną trasę rowerową (trasa nr  482a). Przy wyjeździe z  kamieniołomu znajduje się  punkt odpoczynkowy. Dalej przejeżdżamy nową drogę (ul. Jaworznicka) i jedziemy razem z czarnym szlakiem (trasa nr  473) w  kierunku Niedzielisk, po  500 m  skrzyżowanie ze  szlakiem zielonym (trasa nr 470), a 100 m dalej węzeł szlaków, na którym ma swój początek żółty szlak (trasa nr 476). Jedziemy dalej drogą gruntową przez zlikwidowany tor kolejowy i objeżdżamy budynek szkoły podstawowej od północnej strony. Przejeżdżamy ul.  Szczakowską, po  300 m  szlak czarny odbija w  lewo. Jadąc w  prawo docieramy do  posiadającej dwa pnie lipy „Wiktoria” (99). Jedziemy prosto ul. Upadową, na końcu której skręcamy w  lewo w  leśną drogę żwirową – dawne torowisko kolejowe, by  po 1300 m  dojechać do ul. Długoszyńskiej. Skręcamy tutaj w lewo i  po paru metrach docieramy do  skrzyżowania ze  szlakami: czarnym (trasa nr  472), niebieskim (trasa nr  477). Jedziemy razem ze  szlakiem czarnym (mapa 1)  ul. Długoszyńską do ul. Storczyków, w którą skręcamy w prawo. Szlak czarny biegnie dalej prosto. Żwirowo-gruntową ul.  Storczyków dojeżdżamy do ul. Szczotki, skręcamy w lewo i jedziemy aż do skrzyżowania z ul. Katowicką. Po  drodze na  skrzyżowaniu ulic: Szczotki, Wolna i Wiśniowa zaczyna się szlak niebieski (trasa nr  477). Przejeżdżamy ul.  Katowicką na światłach, jedziemy ul. Wybickiego około 300 m i skręcamy w prawo w ul. Wybickiego. Na końcu ul. Wybickiego skręcamy w prawo na parking koło przystanku autobusowego. W tym miejscu kończy się nasz szlak. Skręcając z ul. Wybickiego w lewo w ul. Zubrzyckiego, a następnie w ul. Czwartaków dojedziemy do ogrodów działkowych, przed którymi znajduje się  pomnik, ustawiony w miejscu katastrofy górniczej w  latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku.