środa, 12, sierpień 2020 roku
Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, ul. Krakowska 8

Opis tras

Trasa 028 - kolor niebieski

028

Stanowi fragment trasy Łaziska Górne –  Mikołów –  Katowice-Podlesie –  Mysłowice-Brzezinka –  Jaworzno. W Jaworznie (mapa 6) szlak ma swój początek przy węźle szlaków przy Urzędzie Miasta (ul. Grunwaldzka). Jedziemy stąd w  kierunku północno-zachodnim w  stronę hali widowiskowo-sportowej (7), by  zaraz skręcić w lewo w ul. Matejki. Po lewej mijamy Szkołę Podstawową nr  1 z  pamiątkową tablicą (16), a  następnie skręcamy w  prawo w  ul.Rzemieślniczą. Jadąc prosto dojechalibyśmy do pierwszego w  Jaworznie wieżowca przyul.  Dwornickiego, na  którym jest pamiątkowa tablica (14) poświęcona temu działaczowi harcerskiemu i społecznemu. Po  dojechaniu do  ul. Chopina po  prawej stronie ujrzymy rozległy plac – to teren po  zlikwidowanej w  2000 r.  Kopalni Jaworzno Ruch II Kościuszko. Skręcamy w  lewo w ul. Chopina i  jedziemy prosto do  Trasy Śródmiejskiej. Po  prawej stronie mijamy zrekultywowaną hałdę po  Kopalni Kościuszko-Nowa, później Jaworzno Ruch II  Kościuszko. Trasę Śródmiejską przekraczamy korzystając z przejścia dla  pieszych, gdyż nie  wyznakowano przejazdu dla  rowerów, i  zaraz skręcamy w  ul. Szelonka, a  następnie w  prawo w  żwirową ul.  Żywiczną. Przejeżdżamy ul. Piaskową i  jedziemy za  zabudowaniami wzdłuż ściany lasu i  stadionu sportowego aż  do ul.  Moniuszki, którą przecinamy prostopadle i wjeżdżamy na drogę gruntową do lasu. Ul.Moniuszki w  prawo możemy dojechać do  jaworznickiego kirkutu i  kościoła p.w. św. Barbary (20), a  jadąc w lewo – do leśniczówki i  grupy pomników przyrody (23). W  lesie spotykamy czerwony szlak (trasa nr  479), skręcamy w  lewo i  wspólnie kierujemy się  lasem w  kierunku zachodnim. Wyjeżdżamy z  lasu, przejeżdżamy ul.  Moniuszki, skręcamy ostro w  lewo i  jedziemy ścieżką równolegle do  prowadzonego na  powierzchni terenu ciepłociągu i  ul.Moniuszki. Po  dojechaniu do  skrzyżowania skręcamy w prawo, a szlak czerwony biegnie dalej prosto do Jelenia. Jedziemy po płytach betonowych 250  m, a  potem dobrą leśną drogą przez las  (mapa 5)  do zalewiska pogórniczego w  kompleksie leśnym „Podłęże” (101). Nasza trasa pokrywa się tutaj ze ścieżką edukacyjną na  terenie kompleksu leśnego wokół Elektrowni Jaworzno III. W  przygotowanym miejscu postojowym możemy odpocząć, a  także podglądać zachowanie licznych ptaków pływających i przyglądać się miłośnikom wędkowania. Jedziemy dalej prosto i  napotykamy czarno znakowany szlak (trasa nr  472). Skręcamy w prawo i razem z czarnymi znakami jedziemy drogą żwirową w  kierunku widocznej Elektrowni Jaworzno III. Po  drodze znaki czarne odbijają w  kierunku Zalewu Łęg (100), miejsce odpoczynkowe, koło którego znajduje się  niestety zdewastowany (zerwana tablica z napisem) pomnik-głaz postawiony w  miejscu bunkra partyzantów Armii Ludowej z II wojny światowej, i  wracają ponownie do  szlaku niebieskiego. Dojeżdżamy do  ul. Promiennej, którą jedziemy aż do ul. Wojska Polskiego, mając po  prawej stronie Elektrownię Jaworzno III z 300-metrowym kominem i trzema 120 metrowymi chłodniami.Tutaj spotykamy żółty szlak (trasa nr 476), zaś  szlak czarny skręca w prawo. Nasza trasa skręca w  lewo i razem z żółtymi znakami prowadzi ul. Wojska Polskiego w  kierunku Mysłowic. Po  przejechaniu torów kolejowych i lekkim podjeździe, szlak żółty odchodzi w prawo ul. Mysłowicką w kierunku Trójkąta Trzech Cesarzy, my natomiast jedziemy dalej i w osiedlu Wysoki Brzeg przekraczamy rzekę Przemszę, wjeżdżając na teren Mysłowic. Przekraczamy tym  samym istniejącą tu  od XVI  wieku granicę między Śląskiem a Małopolską. Dalej szlak prowadzi nad autostradą A4  do Brzezinki, gdzie łączy się  z zielonym szlakiem (trasa nr  7). Jest to  doskonałe połączenie z siecią szlaków rowerowych na Górnym Śląsku.