środa, 12, sierpień 2020 roku
Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, ul. Krakowska 8

Opis tras

Trasa 472 - kolor czarny

472

Jest trasą okrężną wokół Jaworzna. Umowny początek szlaku znajduje się przy dworcu kolejowym PKP w Szczakowej (mapa 2).  Przyjmujemy kierunek jazdy zgodny z ruchem wskazówek zegara. Węzeł szlaków pod  dworcem kolejowym to również początek szlaków: niebieskiego (trasa nr 477) oraz zielonego (trasa nr 484). Jedziemy w kierunku wschodnim ul. Kolejarzy do ul.Bukowskiej (mapa 3).  Z prawej dochodzi szlak żółty (trasa nr 8) i dalej razem kierujemy się przez tory kolejowe w  kierunku Bukowna do  skrętu na  Sosinę. Szlak żółty prowadzi dalej prosto, szlak czarny skręca w prawo i dochodzi do grupy szlaków: niebieskiego (trasa nr 474), zielonego (trasa nr 475) i czerwonego (trasa nr 481), z którymi biegnie dalej około 150 m. Przed motelem „Wodnik” kończy się  szlak czerwony, a  jednocześnie jest to początek drugiego czerwonego szlaku (trasa nr 482). Wszystkie znaki prowadzą razem przez parking do węzła szlaków nad amfiteatrem. Tutaj szlaki niebieski z  czerwonym odchodzą prosto do mostu nad potokiem Kozi Bród, a  zielony i  czarny skręcają w  lewo w  asfaltową alejkę. Po prawie 500 m następuje ponowny skręt w lewo w drogę żwirową biegnącą w pewnym oddaleniu od brzegu zalewu, obok ośrodków rekreacyjnych. Szlak zielony odchodzi w  lewo, a nasz szlak wzdłuż niewielkiego cieku wodnego biegnie w  kierunku południowo-wschodnim, aż do spotkania ze szlakiem czerwonym (trasa nr 481) w miejscu odpoczynkowym. Od  Sosiny do  tego miejsca jechaliśmy ścieżką dydaktyczną po  terenach rekultywowanych kopalni piasku. Obydwa szlaki prowadzą leśną drogą żwirową, a potem gruntową, do północnego skraju Ciężkowic – ul. Kosynierów. Tu skręcamy w prawo na ul. Młyny Serafińskie (mapa nr 7) i przejeżdżamy przez mostek na  potoku Kozi Bród. Jedziemy prosto do  ul. Ks. Mroczka. Odbijając po  drodze w  prawo w  ul.Lelewela dojedziemy do Hippicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Rekreacyjnego (49). Na ul. Ks. Mroczka spotykamy szlaki zielony (trasa nr 471) i żółty (trasa nr 480). Skręcamy w prawo i dojeżdżamy do  węzła szlaków koło kościoła p.w. NMP  Nieustającej Pomocy, tutaj napotykamy również szlak niebieski (trasa nr  474). Szlaki niebieski i żółty prowadzą prosto ul. Ks. Mroczka, pozostałe skręcają w lewo w ul. Wyzwolenia, a  następnie po  340 m  rozchodzą się. Szlaki czerwony i niebieski biegną prosto, czarny i zielony skręcają w prawo w ul.Zawiszy Czarnego, w prawo w ul.Gierymskiego i ponownie w lewo w ul.Szarych Szeregów. Na końcu zabudowy szlak zielony odchodzi w prawo na Górę Wielkanoc (51), a szlak czarny prowadzi prosto żwirową drogą w  dół do przepustu pod  linią kolejową Katowice-Kraków. Po drugiej stronie przepustu spotykamy szlak niebieski (trasa nr 483), z którym jedziemy dalej aż do miejsca odpoczynkowego. Na odcinku od ul.Szarych Szeregów aż do tego miejsca poprowadzona będzie projektowana ścieżka dydaktyczna „Doliska”. Tutaj szlak niebieski skręca w  prawo, a  czarny po  płytach betonowych doprowadza nas  do Jeziorek i wyasfaltowanej ul.Kasztanowej. Skręcamy w  lewo, następnie po 660 m w prawo w ul.Herbową, którą jedziemy do  zabudowań Cezarówki Górnej. Z lewej strony dochodzi szlak czerwony (trasa nr  481). Po  około 50 m szlak czerwony odchodzi prosto w  kierunku Cezarówki Dolnej, a  szlak czarny skręca w  prawo w drogę gruntową, która po 500 m  (miejsce odpoczynkowe) przechodzi w drogę piaskową. Po około 1000 m dojeżdżamy do ul. Łanowej w Byczynie i skręcamy w lewo (mapa 8). Ul. Gwardzistów jedziemy do ul.Chryzantemowej, w którą skręcamy w prawo, by po chwili skręcić w  lewo w  ul. Bruna i  dojechać do Wysockiego. UWAGA! Dalej jedziemy ul. Wysockiego 100 m pod prąd aż do ul.Ćwiklińskiej i dalej już ulica dwukierunkową do ul. Gwardzistów. Z prawej strony z ul. Ćwiklińskiej dochodzi szlak czerwony (trasa nr 481). W kierunku odwrotnym skręcamy z ul. Gwardzistów w ul. Ćwiklińskiej (skręt jest niebezpieczny, należy uważać!) i jedziemy prosto ul. Wysockiego. Na rozwidleniu ulic w prawo w ul. Bruna, w prawo w ul. Chryzantemową i w lewo w Gwardzistów. Z lewej strony z ul.Ćwiklińskiej dochodzi szlak czerwony (trasa nr 481). Przy ul.  Tulipanowej pomnik przyrody (62), na  końcu ul.  Chryzantemowej cmentarz (61) z mogiłą „Nieznanego żołnierza WP z  września 1939 r.”, a  przy ul.  Kościelnej kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ul. Gwardzistów dojeżdżamy do ul. Krakowskiej, która jest drogą krajowa nr 79. Z tego powodu przekraczamy ją na przejściu dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Dalej jedziemy ul.  Korczyńskiego. Z prawej dochodzi szlak zielony (trasa nr 7), a szlak czerwony po około 500 m odchodzi w lewo w ul. Kaczeńców. Razem ze szlakiem zielonym przejeżdżamy wiaduktem nad  autostradą A4. Po około 500 m rozdzielamy się z szlakiem zielonym, który biegnie dalej prosto w kierunku Grobli, a my skręcamy w prawo w  leśną drogę żwirową, która jest jednocześnie granicą miasta. Tutaj znajduje się punkt odpoczynkowy. Jedziemy tą drogą 3,2 km (mapa 9), aż napotykamy szlak niebieski (trasa nr 478), wtedy skręcamy w prawo nad Stawy Bielnik (83) na Tarce. Szlak niebieski odchodzi w prawo. Przejeżdżamy pomiędzy stawami drogami gruntową i  żwirową koło parkingu do ul. Dąb, na której skręcamy w  lewo, a po chwili w prawo w nowo wybudowaną do pompowni wody dla byłej Huty Katowice drogę asfaltową. Samą pompownię objeżdżamy od  strony północnej, dojeżdżamy do  rzeki Przemszy i  skręcamy w prawo w górę rzeki. Natomiast gdybyśmy udali się prosto ul. Dąb lub wzdłuż rzeki Przemszy w dół jej biegu to dojedziemy do osiedla Dąb, gdzie w centrum osiedla możemy obejrzeć pomniki przyrody (80, 81), kapliczkę (82), a  za oczyszczalnią ścieków słupy graniczne Cesarstwa austro-węgierskiego. Jedziemy drogą gruntową wzdłuż Przemszy do węzła szlaków w parku w  Jeleniu. Z prawej strony dochodzą szlaki zielony (trasa nr 7) i żółty (trasa nr 8). W centrum Jelenia warto zobaczyć zegar słoneczny, słup graniczny Cesarstwa austro-węgierskiego, dwa  pomniki przyrody, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego z II poł.XVII w.,  zabytkowa studnia, pomnik 700-lecia Jelenia i Pomnik Bohaterów Jelenia 1939-1945 r. Jedziemy dalej wzdłuż rzeki Przemszy drogą żwirową (mapa 5) i gruntową razem ze szlakiem czerwonym (trasa nr  479) około 1300 m. Tutaj szlak czerwony odchodzi w prawo, a my jedziemy dalej ścieżką. Mijamy punkt odpoczynkowy, dojeżdżamy do  wału przeciwpowodziowego wzdłuż potoku Wąwolnica, następnie wałem do kładki przez Wąwolnicę, po czym zjeżdżamy na  ul. Biały Brzeg (płyty betonowe). Jedziemy po  płytach około 600  m, po  czym skręcamy w  lewo w  żwirową drogę leśną. Przejeżdżamy przez tor kolejowy (uwaga!) i po 700 m dojeżdżamy do przecinki leśnej. Tutaj w prawo biegnie zielony szlak łącznikowy (trasa nr  479a). My  jedziemy dalej prosto do  zalewiska pogórniczego w  kompleksie leśnym „Podłęże” (101). Z prawej strony dochodzi szlak niebieski (trasa nr 28). Jedziemy dalej razem około 400 m, szlak niebieski biegnie prosto, nasz szlak czarny skręca w lewo do zalewu „Łęg” (100). Tutaj znajduje się  miejsce odpoczynkowe, koło którego stoi niestety zdewastowany (zerwana tablica z napisem) pomnik-głaz, postawiony w miejscu bunkra partyzantów Armii Ludowej z II wojny światowej. Drogą gruntową dojeżdżamy do  szlaku niebieskiego i dalej razem ul. Promienną, którą jedziemy wzdłuż Elektrowni Jaworzno III z 300-metrowym kominem i  trzema 120-metrowymi chłodniami, aż  do ul. Wojska Polskiego. Tą  ulicą poprowadzono również żółty szlak (trasa nr  476). Szlak niebieski skręca w  lewo i  razem z  żółtym biegnie w  kierunku Mysłowic, nasza trasa skręca w  prawo i  razem ze  szlakiem żółtym prowadzi ul. Wojska Polskiego w kierunku Osiedla Stałego (mapa 1) aż do ul. Orzeszkowej. Skręcamy w nią w lewo, przejeżdżamy przez stary nasyp kolejowy, następnie skręcamy w prawo w ul. Nowowiejską i dojeżdżamy nią do ul. Katowickiej, w  którą skręcamy w  lewo na wysokości kościoła p.w. MB Anielskiej i na światłach w  prawo w  ul. Starowiejską. Z  uwagi na  duże natężenie ruchu samochodowego mogą wystąpić trudności ze skrętem w ul. Katowicką. Kierujemy się wtedy w lewo chodnikiem do przejścia z sygnalizacją świetlną, przechodzimy na drugą stronę i  jedziemy prosto ul. Starowiejską, a na stępnie na prawo przez plac – po prawej stroni pomnik (86), w ul. Długoszyńską. W drugą stronę z ul. Długoszyńskiej na prawo przez plac wjeżdżamy w  ul. Starowiejską, na światłach skręcamy w  lewo w ul. Katowicką by za kościołem skręcić w prawo w ul. Nowowiejską. Następnie skręcamy w  prawo w  ul. Buczka i wjeżdżamy ponownie w  ul. Nowowiejską. Ul. Długoszyńską jedziemy aż do cmentarza. Z  lewej strony dochodzi niebieski szlak (trasa nr 477), by po 550 m odejść w prawo. Po następnych około 500 m z  lewej strony z  ul. Storczyków dochodzi szlak czerwony (trasa nr 482)  (mapa 2),  z którym jedziemy razem do  węzła szlaków koło cmentarza (mapa 1). Skręcamy w lewo w drogę gruntową, którą jedziemy mniej więcej do połowy ogrodzenia cmentarza, gdzie skręcamy w prawo. Przez tereny leśne jedziemy drogą żwirowo-gruntową, aż do spotkania z czerwonym szlakiem pieszym, z  którym udajemy się w kierunku Długoszyna. Na skrzyżowaniu dróg leśnych szlak pieszy odchodziw prawo, a my jedziemy prosto do ponownego spotkania szlaku pieszego (mapa 2) i dalej aż do toru kolejowego. Jadąc w lewo dojedziemy po około 300 m do wychodni skalnych (96) na wysokości wiaduktu kolejowego. Jedziemy wzdłuż toru kolejowego do potoku Kozi Bród. Z prawej strony dochodzi szlak zielony (trasa nr 470). W prawo droga do Długoszyna, gdzie możemy zobaczyć kaplicę p.w. św.Barbary (89) oraz pomniki przyrody (88, 97, 98). Dalej razem ze  szlakiem zielonym przejeżdżamy tunelem pod  torami kolejowymi, przekraczamy kładką potok Kozi Bród i  trawiastą ścieżką około 1  km wzdłuż rzeki Biała Przemsza (miejsce odpoczynkowe) oraz żwirową drogą docieramy do ul. Batorego i mostu na  rzece. Tutaj kończy się znakowanie szlaku zielonego. Stąd możemy ul. Krakowską po około 500 m dojechać do XIX-wiecznego dworca kolei warszawsko-wiedeńskiej w Maczkach. W  okolicy mostu mamy dwa  miejsca odpoczynkowe, w  tym jedno dla  rowerzystów. Drugie miejsce postojowe nad  rzeką przeznaczone jest dla wodniaków, którzy mają tu miejsce wodowania sprzętu. Prowadzi tędy 30-kilometrowy szlak kajakowy rzeką Przemszą z Okradzionowa do  Trójkąta Trzech Cesarzy w  Sosnowcu. Skręcamy w  prawo i  jedziemy ul. Batorego około 1500 m. Dojeżdżamy do  skrzyżowania, w  prawo ul.  Dąbrowskiego, w lewo ul. Pasternik. Przy ul. Pasternik w czasie II wojny światowej istniało getto dla  ludności narodowości żydowskiej z  Jaworzna i Szczakowej. Na drugim brzegu potoku Kozi Bród (kładka) znajduje się Hałda „Wapniówka” z  murawami kserotermicznymi (37). My  jedziemy prosto i  skręcamy w lewo w ul. Moździerzowców i po około 900 m ponownie w  lewo żwirową w  ul. Pochyłą. Na  przedłużeniu ul.  Pochyłej znajdują się  schody terenowe z wąską na 0,5 m niedokończoną pochylnią, potem kładka nad  Kozim Brodem i  w  prawo około 300 m alejkami do ul. Kościuszki. Skręcamy w  lewo i ul. Kościuszki jedziemy do ul.Kolejarzy, następnie skręcamy w  prawo i po 100 m dojeżdżamy do węzła szlaków, miejsca początku i końca naszej trasy.