środa, 12, sierpień 2020 roku
Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, ul. Krakowska 8

Opis tras

Trasa 477 - kolor niebieski

477 

Początek szlaku znajduje się na skrzyżowaniu ulic: Szczotki, Wolna i Wiśniowa (na szlaku czerwonym nr 482) (mapa 1). Początkowo szlak prowadzi dobrą drogą (asfalt lub  kostka brukowa), ale jazdę mogą utrudniać liczne zakręty. Jedziemy ul. Wiśniową, skręcamy w prawo w Długą, potem w  lewo w Spółdzielczą, na której budynek starej szkoły (84). Dalej skręcamy w  prawo w  ul.Szkolną, w  lewo w  Strażacką, przecinamy Starowiejską i Reymonta dojeżdżamy do Długoszyńskiej,by skręcić w  lewo. W odwrotnym kierunku jedziemy ul.  Strażacką, skręcamy w  prawo w  Szkolną i bezpośrednio wjeżdżamy w ul. Wiśniową. Ul. Długoszyńską jedziemy razem ze  szlakiem czarnym (trasa nr 472), który dołączył z lewej strony. W prawo ul.  Dąbrowską możemy dojechać do  zabudowy dawnej huty szkła (85) i  pomnika przyrody (86). Po około 500 m skręcamy w prawo w ul. Starowiejską, czarny szlak jedzie tymczasem prosto. Starowiejską dojeżdżamy do ul. św. M Kolbego (mapa 2) i skręcamy w prawo, a potem w lewo w ścieżkę rowerową. Tu spotykamy czarny szlak (trasa nr 473). Ul. Św. M. Kolbe w górę – Sanktuarium MB Nieustającej Pomocy (95), a w nim w Kaplicy „Jaworzniaków” Tablica Młodych Żołnierzy Polski Podziemnej oraz Kaplica Matki Bożej Loretańskiej –  Patronki Lotników, w której tworzone jest martyrologium oręża Lotnictwa Polskiego. Razem z czarnym szlakiem jedziemy do Parku im. Lotników Polskich (91). Po drugiej stronie ul. Katowickiej Pomnik „Ofiarom Faszyzmu” z 1939-1945 r.  (92) w miejscu rozstrzelania 17.01.1945 r. 42 więźniów filii hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Za stadionem szkolnym skręcamy w  lewo. Po prawej stronie Park im. Lotników Polskich (91) z amfiteatrem i miasteczkiem drogowym. Na końcu Parkuszlak czarny skręca w prawo, a my jedziemy prosto drogą żwirową i gruntową w  kierunku Długoszyna, mając po lewej stronie ogrody działkowe. Koło cmentarza w  Dąbrowie Narodowej dojeżdżamy do  węzła szlaków. Spotykamy tutaj znaki czarne (trasa nr 472) i czerwone (trasa nr 482). Skręcamy w prawo w żwirową ul. Długoszyńską, która po około 1100 m przechodzi w  asfaltową ul. Widokową. Po wyjechaniu z lasu obydwóch stronach znajdują się  wychodnie wapienne i  stare kamieniołomy, po  drodze miejsce wypoczynkowe. Wjeżdżamy do centrum Długoszyna w ul. Dąbrowskiego i przejeżdżamy koło kaplicy p.w. św. Barbary (89), możemy również zobaczyć pomniki przyrody (88, 97, 98). Ul.  Dąbrowskiego jedziemy około 200  m razem ze szlakiem zielonym (trasa nr 470), który dochodzi z  lewej strony i skręcamy w prawo w stronę kościoła, a po 100 m w  lewo w drogę gruntową. Jedziemy około 750 m, skręcamy w lewo, szlak zielony odbija w prawo, a my starym torowiskiem kolejowym jedziemy do ul. Batorego. Z  lewej strony dochodzi szlak czarny (trasa nr 472). Skręcamy w prawo i zaraz w lewo w ul. Moździerzowców i po około 900 m ponownie w lewo w żwirową ul. Pochyłą. Na przedłużeniu ul. Pochyłej pokonujemy schody terenowe z wąską na 0,5 m niedokończoną pochylnią, potem przejeżdżamy przez kładkę nad Kozim Brodem i po skręcie w  prawo jedziemy około 300 m alejkami do  ul. Kościuszki. W  lewo asfaltową ul.  Kościuszki jedziemy do ul. Kolejarzy i w prawo około 100 m do węzła szlaków. W pobliżu pomnik (30).